BNO 2023 – Bhartiya Vidyapeeth Sr. Secondary School

Name Class Enrollment 
Ganika 1 BVP202301
Yash Kushwah 1 BVP202302
Aradhaya Rajuriya 1 BVP202303
Ritisha Agarwal 1 BVP202304
Geet 2 BVP202305
kunal Rathore 2 BVP202306
Vaishanavi Gupta 2 BVP202307
Abdullah Azhar 2 BVP202308
Vansh Singh 2 BVP202309
Navyansh Rathore 2 BVP202310
Vaishanavi Rathore 2 BVP202311
Priyanshu Sharma 2 BVP202312
Prashant 2 BVP202313
Mayra Verma 3 BVP202314
Akshita Vrdhyay 3 BVP202315
Viraj singh Rathore 3 BVP202316
Taksh Bharti 3 BVP202317
Pragati singh 3 BVP202318
Anika Verma 3 BVP202319
Vihaan Kumar 3 BVP202320
Vihan Rathore 5 BVP202321
Dhruvpal singh Dhanger 5 BVP202322
Kartikey Dubey 5 BVP202323
Tanu Rathore 5 BVP202324
Ria Bharti 5 BVP202325
stuti Agrawal 5 BVP202326
Abhishek Rathore 5 BVP202327
Saad Khan 5 BVP202328
Minahir Ahamed 6 BVP202329
Aarav kashyap 6 BVP202330
Divyanshu 6 BVP202331
Shruti Sharma 6 BVP202332
Lajba qureshi 6 BVP202333
Anya shukla 6 BVP202334
Arjun Yadav 6 BVP202335
Ashtha Chauhan 7 BVP202336
Riya 7 BVP202337
Sarthak Rathore 7 BVP202338
Krishna Gupta 7 BVP202339
Aastha Gola 7 BVP202340
Drashti singh 7 BVP202341
Shivam Rathore 7 BVP202342
Bhavya 8 BVP202343
Bhavni 8 BVP202344
Ujwal Vir Lal 8 BVP202345
Samarth kanojia 8 BVP202346
Iqra Naaz 9 BVP202347
Muzammil siddiqui 9 BVP202348
Neel Solanki 9 BVP202349
Ishan singh Rwatat 9 BVP202350
Tanya Sharma 9 BVP202351
Vishal 9 BVP202352